Отпаднали от регистъра за 2015г.
Written by emi   
Thursday, 01 January 2015
    Списък на отпаднали членове  2015г.
           
рег.№   име презиме фамилия секция
           
05921 инж. Йовка Стоянова Михайлова ГПГ
05939 инж. Румен Кузов Касандров ГПГ
07865   Георги Манев   КСС
26046 инж. ?ван Стефанов Ди?ков     ТСТС
26051 инж. Димитър Атанасов Тотляков     ТЕХ
05990 инж. Мария Асенова Гайдуркова-Панайотова ВС
05921 инж. Йовка Стоянова Михайлова ГПГ
05939 инж. Румен Кузов Касандров ГПГ
05936 инж. Христо Андреев Миков ЕАСТ
12183 инж. Христо Василев Бързев     ЕАСТ
26004 инж. Вълчо Кръстев Вълчев     ЕАСТ
Last Updated ( Tuesday, 19 January 2016 )