Thursday, 04 March 2021  
Home
Новини
Written by emi   
Friday, 01 January 2016
Last Updated ( Tuesday, 19 January 2016 )
 
ВАЖНО СЪОБЩЕН�?Е
Written by Web Master   
Monday, 10 September 2007

Уважаеми, колеги  офиса на РК К�?�?П се премести на ул. "Тодор Мумджиев" 6 /затворената улица срещу входа на читалище "Виделина"/.С кола се влиза от бул." Мария Луиза" ,втора пресечка отляво,като се движе�? от църквата "Света Богородица" по канала към центъра на града.Телефона  в офиса е  034 919 721

 
 

                                               Уважаеми колеги,

 Уведомяваме Ви, че съгласно чл.3.3, т.3 от

Устава на К??П

Членският внос се дължи от всеки член на К??П с Пълна проектантска правоспособност (ППП) или с Ограничена проектантска правоспособност (ОПП).

         Членският внос за ОПП или ППП е 120 лв.

За нови членове на К??П встъпителната вноска е в размер на 150 лв.

На основание чл.8, ал.2, т.т.1,2 и 3 от Наредба №2 за проектантска правоспособност на инженерите, регистрирани в К??П, размерът на вноската за поддържане на регистъра за правото да упражняват втора или следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП) е приравнен на членски внос за първата проектантска правоспособност и членовете на К??П дължат, както следва:

-         За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на една и съща диплома120 лв.

-         За втора или следваща проектантска правоспособност, придобита въз основа на друга диплома – 120 лв.

Членовете на К??П, които временно не упражняват придобитата правоспособност („замразена“ правоспособност), заплащат членски внос в размер на 24 лв. до 1 декември 2020 г.

Периодът на замразяване на членството е за цялата календарна година и следва да се заяви писмено до първи декември на предходната година, като се обявят основателни обстоятелства. При замразяване на членството проектантите задължително връщат в съответната РК удостоверението си за проектантска правоспособност и своя персонален печат.

Членството може да се възстанови, не по-рано от следващата календарна година. За целта в съответната Регионална колегия се подава писмено искане в срок до първи декември на годината, за която членството е замразено. След приключване на процедурата от РК се възстановяват удостоверението и персоналния печат.

            Членовете на К??П, заплатили членския си внос до 18 декември 2020 г. (петък) получават право да бъдат избирани за делегати и участват в определяне на делегатската квота от Регионалната колегия за Общото събрание на К??П.

            Членовете на К??П, заплатили членския си внос от 21 до 31 декември 2020 г. са без право да бъдат избирани за делегати и не участват в определяне на делегатската квота.

            Те получават Удостоверенията си след 31 януари 2021 г.

            Членовете на К??П, заплатили членския си внос от 1 януари до 31 март 2021 г. подават молба в РК, плащат встъпителна вноска 150 лв. и членски внос 120 лв. за 2021г., след което си получават удостоверенията.

            Членовете на К??П, заплатили членския си внос след 1 април 2021 г. кандидатстват в К??П по общия ред като нови членове.

         Сумите се внасят задължително по банков път по сметка на Регионалната колегия гр. Пазарджик.

Банковата сметка е миналогодишната  в Уникредит  Булбанк АД,гр. Пазарджик

IBAN  №: BG50UNCR75271000059546

SWIFT BIG кодa е UNCRBGSF

         Вносната бележка се попълва с трите имена, регистрационен номер ,

         правоспособност , секция и членски внос за 2021г.

Годишен членски внос за 2021 г. от инж......................................................
/трите имена,
правоспособност (ППП или ОПП) и секция, в която членувате/.

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на К??П, следва да представят списък с регистрационен номер и трите имена  в офиса на  Регионална колегия непосредствено след извършване на плащането, или по   e-mail : This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 Фактура се издава на името на физическото лице.

 Краен  срок  за постъпил в сметката членски внос, се счита   18.12.2021г.
                   Надяваме се,
че няма да чакате крайния срок.

 


 

Last Updated ( Wednesday, 04 November 2020 )
 
Advertisement
© 2021 kiip-pz.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.