Новини

ОС на РК гр. Пазарджик

ОС на РК гр. Пазарджик

Създадена на: 09/08/2021


ОС ще се проведе на 10.09.2021г./ петък/ от 13 часа, в кафе клуб "Баланс"/до стария пионерски дом/

при следният Дневен ред :

  1. Отчет за дейността на РР за 2020г.
  2. Отчет за дейността на РКС за 2020г.
  3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2020г.
  4. Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР, отчет за бюджета и отчетния доклад на РКС.
  5. Приемане бюджета за 2021г.
  6. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП
  7. Утвърждаване на делегати по ПС за ОС на КИИП на 10 и 31.10. 2021г.
  8. Утвърждаване на експерти избрани по ПС
  9. Разни