Новини

ОС на РК гр. Пазарджик

ОС на РК гр. Пазарджик

Създадена на: 02/04/2022


ОС ще се проведе на 15.04.2022г./ петък/ от 19 часа, в хотел "ФОРУМ"

при следният Дневен ред :

Отчет за дейността на РР за 2021г.
Отчет за дейността на РКС за 2021г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 2021г.
Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР, отчет за бюджета и отчетния доклад на РКС.
Приемане бюджета за 2022г.
Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП
Утвърждаване на делегати по ПС за ОС на КИИП на 24 - 26.06. 2022г.
Утвърждаване на експерти избрани по ПС
Разни