Новини

Професионална секция ВС на КИИП РК Пловдив, НПС ВС на КИИП и "PURECO БЪЛГАРИЯ" ви канят на среща с

Професионална секция ВС на КИИП РК Пловдив, НПС ВС на КИИП и "PURECO БЪЛГАРИЯ" ви канят на среща с

Създадена на: 03/10/2021


 PURECO е унгарска компания, която не е позната на българския пазар и се занимава с производството, разработката и продажбата на продукти за управление на водите. Срещата ще се проведе на 16-17.10.2021г. в ПЦ "Мини Марица-изток" на Старозагорски минерални бани. Участието и настаняването е за сметка на организаторите. Транспортните разходи са за сметка на съответната РК, след решение на регионалното ръководство или за собствена сметка. При затруднение на някоя РК, моля да се обърнете за съдействие към мен - инж.Велева, Председател на НПС ВС.

Изпращам покана и форма за регистрация за събитието. Моля до 6.10.2021г. желаещите да участват в мероприятието да изпратят попълнената регистрационна форма на мейлите на - фирма Pureco, kiip_nps_vs@mail.bg и mark91Qmail.bg.

Ще бъде осигурено спазване на противоепидемиологичните мерки въвръзка с COVID 19.Необходимо е участниците да носят лични предпазни средства.