Новини

Актуализирана покана и регистрационен формуляр за Националния симпозиум по СДКК

Актуализирана покана и регистрационен формуляр за Националния симпозиум по СДКК

Създадена на: 28/03/2021


Уважаеми членове на КИИП, скъпи колеги инженери,

С настоящото писмо Ви изпращам актуализираната Покана и Регистрационен формуляр за участие в Седмия национален симпозиум по стоманени, дървени и комбинирани конструкции, който ще се проведе на 18 юни (петък) в конферентния център "Джон Атанасов" на София Тех Парк.

От името на Организационния комитет искам да Ви поканя да участвате в Симпозиума и да изкажа нашата огромна благодарност на БАМК (Българската асоциация за метални конструкции) и фирмите, които членуват в нея, на КИИП (ЦПС КСС) и на КИИП РК София-град, за изразената от тях готовност за организационна и финансова подкрепа на Събитието.

От:

проф. Борислав Белев,

ръководител на катедра МДПК