Новини

Скръбна вест

На 12.07.2022г. внезапно почина инж. Владимир Димитров Димитров. Погребението е извършено на 14.07.2022г.Нека да бъде спокоен вечният му сън!

Прочети още

ОС на РК гр. Пазарджик

ОС ще се проведе на 15.04.2022г./ петък/ от 19 часа, в хотел "ФОРУМ" при следният Дневен ред : Отчет за дейността на РР за 2021г.Отчет за дейността на РКС за 2021г.Отчет за изпълнение на бюджета за 2021г.Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР

Прочети още

Удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf

Във връзка с решение на Управителния съвет на КИИП от 29.10.2021 г. Ви информираме, че удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf  и ще се разпращат от Регионалните колегии на техните членове на регистрираните им ЛИЧНИ имейл адреси

Прочети още

Членски внос 2022г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че: 1. Размерът на членския внос за 2022 година остава непроменен, както следва:       1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от  120 лв. и важи за календарната годи

Прочети още