Saturday, 24 February 2018  
Home
Новини
Written by emi   
Friday, 01 January 2016
Last Updated ( Tuesday, 19 January 2016 )
 
ВАЖНО СЪОБЩЕН�?Е
Written by Web Master   
Monday, 10 September 2007

Уважаеми, колеги  офиса на РК К�?�?П се премести на ул. "Тодор Мумджиев" 6 /затворената улица срещу входа на читалище "Виделина"/.С кола се влиза от бул." Мария Луиза" ,втора пресечка отляво,като се движе�? от църквата "Света Богородица" по канала към центъра на града.Телефона  в офиса е  034 919 721

  Колеги, удостоверенията за 2018г. са в офиса. Може да ги получавате.

 

                       Дневен ред на събранията по ПС

1. Отчетен доклад за дейността на секцията през 2017г.

2. Обсъждане и предложения за обучения и семинари през 2018г.

3. Предложения за проект бюджета за 2018г.

4. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП.

5. Избор на делегати на ОС на КИИП на 31 март и 1 април 2018г.

6. Предложения и избор на експерти.

7. Разни  

График за провеждането им в офиса на КИИП:

ОВКХТТГ-08.02-15ч.;ВС-08.02.-16ч.;КСС-12.02-17ч.;ЕАСТ-13.02.-17ч.;

ТЕХ.и ГПГ-15.02.-16ч.-х-л "Форум"

 

ОС на РК ще се проведе на 15.02./четвъртък/ от 16ч.

в конферентна зала на х-л” Форум”.

 Дневен ред на ОС:

1. Отчет за дейността на РР за 2017г.

2. Отчет за дейността на РКС за 2017г.

3. Отчет за изпълнение на бюджета за 2017г.

4. Обсъждане  и приемане на отчетният доклад на РР,отчета за бюджета и отчетния доклад на РКС.

5. Приемане бюджета за 2018г.

6. Обсъждане на предложения за промяна в Устава на КИИП

7.Утвърждаване на делегати по ПС за ОС на КИИП на 31.03 и 01.04. 2018г.

8. Утвърждаване на експерти избрани по ПС

9.Разни

 

 

 

Уважаеми колеги,

Членският внос за ОПП или ППП е 120 лв.

Сумата се внася задължително по банков път по сметка на Регионалната колегия.

Банковата сметка е миналогодишната  в Уникредит Булбанк АД,гр. Пазарджик

IBAN  №: BG50UNCR75271000059546

SWIFT BIG кодa е UNCRBGSF

Вносната бележка се попълва с трите имена, регистрационен номер ,

правоспособност , секция и членски внос за 2017г.

Годишен членски внос за 2018 г. от инж......................................................
......................................................................................................................................
/трите имена,
правоспособност (ППП или ОПП) и секция, в която членувате/

За всяка следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП):
   - Придобита въз основа на една и съща диплома - 120,00 лв.

   - Придобита въз основа на втора или следваща диплома - 120,00 лв.

 

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП, следва да представят списък с регистрационен номер и трите имена  в офиса на  Регионална колегия непосредствено след извършване на плащането, или по e-mail  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 Фактура се издава на името на физическото лице.

 

Членският внос при замразено членство е в размер на 24 лв.

 

Last Updated ( Monday, 15 January 2018 )
 
Advertisement
© 2018 kiip-pz.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.