24-11-2022

Скръбна вест

Внезапно почина инж. Зорка Атанасова Стефанова. Погребението ще се извърши на 26.11.2022г. от 13 часа, в ритуална зала на Гробищния парк. Нека бъде спокоен вечният и сън!

Прочети още
19-10-2022

Застраховка "Професионална отговорност"

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с КИИП, предоставя за членове на Камарата преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството. Подробна информация офертата и как да заявите з

Прочети още
11-10-2022

Съобщение за членски внос 2023г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че: Размерът на членския внос за 2023 година е както следва:1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от 150 лв. и важи за календарната година.1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.1.3. Ч

Прочети още
02-04-2022

ОС на РК гр. Пазарджик

ОС ще се проведе на 15.04.2022г./ петък/ от 19 часа, в хотел "ФОРУМ" при следният Дневен ред : Отчет за дейността на РР за 2021г.Отчет за дейността на РКС за 2021г.Отчет за изпълнение на бюджета за 2021г.Обсъждане и приемане на отчетният доклад на РР

Прочети още
06-12-2021

Удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf

Във връзка с решение на Управителния съвет на КИИП от 29.10.2021 г. Ви информираме, че удостоверенията за 2022 г. ще се издават във формат .pdf  и ще се разпращат от Регионалните колегии на техните членове на регистрираните им ЛИЧНИ имейл адреси

Прочети още

Имате ли въпроси към нас ?

Не се колебайте да се свържете с нас още сега.

Нашите последни 3 новини

Скръбна вест

Внезапно почина инж. Зорка Атанасова Стефанова. Погребението ще се извърши на 26.11.2022г. от 13 часа, в ритуална зала на Гробищния парк. Нека бъде спокоен вечният и сън!

Прочети още

Застраховка "Професионална отговорност"

Алиант Застрахователен Брокер ЕООД, съвместно с КИИП, предоставя за членове на Камарата преференциални условия за застраховка „Професионална отговорност“ на участниците в проектирането и строителството. Подробна информация офертата и как да заявите з

Прочети още

Съобщение за членски внос 2023г.

Уважаеми колеги, информираме Ви, че: Размерът на членския внос за 2023 година е както следва:1.1. За проектантска правоспособност (ППП или ОПП) в размер от 150 лв. и важи за календарната година.1.2. Встъпителен членски внос в размер на 150 лв.1.3. Ч

Прочети още