Tuesday, 28 March 2017  
Home
ВАЖНО СЪОБЩЕН�?Е
Written by Web Master   
Monday, 10 September 2007

Уважаеми, колеги  офиса на РК К�?�?П се премести на ул. "Тодор Мумджиев" 6 /затворената улица срещу входа на читалище "Виделина"/.С кола се влиза от бул." Мария Луиза" ,втора пресечка отляво,като се движе�? от църквата "Света Богородица" по канала към центъра на града.Телефона  в офиса е  034 919 721

        

Уважаеми колеги,новите удостоверения за 2017г. са готови и може да ги получите от офиса.

 

 

Уважаеми колеги,

Членският внос за ОПП или ППП е 120 лв.

Сумата се внася задължително по банков път по сметка на Регионалната колегия.

Банковата сметка е миналогодишната  в Уникредит Булбанк АД,гр. Пазарджик

IBAN  №: BG50UNCR75271000059546

SWIFT BIG кодa е UNCRBGSF

Вносната бележка се попълва с трите имена, регистрационен номер ,

правоспособност , секция и членски внос за 2017г.

Годишен членски внос за 2017 г. от инж......................................................
......................................................................................................................................
/трите имена,
правоспособност (ППП или ОПП) и секция, в която членувате/

 

За всяка следваща проектантска правоспособност (ППП или ОПП):
   - Придобита въз основа на една и съща диплома - 60,00 лв.

 

В случай, че фирми заплащат членски внос на членове на КИИП, следва да представят списък с регистрационен номер и трите имена  в офиса на  Регионална колегия непосредствено след извършване на плащането, или по e-mail  This e-mail address is being protected from spam bots, you need JavaScript enabled to view it .

 Фактура се издава на името на физическото лице.

 

Уведомяваме всички членове на КИИП, че съгласно Решение по т. 8 от Дневния ред на Общото събрание на КИИП от 28.03.2010 г., считано от 01.01.2011 г. се прекратява т. нар. „доброволно членство” и се въвежда статута на „ЗАМРАЗЕНО ЧЛЕНСТВО В КИИП”.

 

Приетото решение на ОС гласи: „Всеки член има право по лични причини да замрази членството си в КИИП за не по-малко от една година, като заплаща 20% годишен членски внос, за годината, в която е замразена проектантската му правоспособност или членството.”

 

Периодът на замразяване на членството е за цялата календарна година и следва да се заяви писмено до първи декември на предходната година, като се обявят основателни обстоятелства. При замразяване на членството проектантите задължително връщат в съответната РК удостоверението си за проектантска правоспособност и своя персонален печат.

 

Членството може да се възстанови, не по-рано от следващата календарна година. За целта в съответната Регионална колегия се подава писмено искане в срок до първи декември на годината, за която членството е замразено. След приключване на процедурата от РК се възстановяват удостоверението и персоналния печат.

 

Членският внос при замразено членство е в размер на 24 лв.

 

За краен  срок  се счита постъпил в сметката до  20.12.2016г.
Надяваме се, че няма да чакате крайния срок.

            


Last Updated ( Monday, 20 February 2017 )
 
Новини
Written by emi   
Friday, 01 January 2016
Last Updated ( Tuesday, 19 January 2016 )
 
Advertisement
© 2017 kiip-pz.com
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.